Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme Digismoothie s.r.o., společnost se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 037 18 751, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 336746 a řádně zapsána podle zákonů České republiky („Společnost" nebo „my"), která vyvíjí software, aplikace a pluginy pro obchody na platformě Shopify („Aplikace") a poskytuje k nim licence prostřednictvím Shopify App Store a všechny s tím související služby.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Naší zásadou je respektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace a osobní údaje, které od vás můžeme shromažďovat během naší spolupráce, a to prostřednictvím našich webových stránek nebo dalších stránek, které vlastníme a provozujeme. Vzhledem k tomu, že nám záleží na ochraně vašich osobních údajů, připravili jsme následující informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme, zveřejňujeme a zabezpečujeme informace a osobní údaje, které získáváme od našich klientů a zákazníků, uživatelů aplikací, včetně informací, které shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek. Také se zde dozvíte o vašich právech a volbách s ohledem na vaše informace a o tom, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte v souvislosti s osobními údaji jakékoli dotazy nebo obavy. 

Informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

  Správcem je obecně osoba, která sama nebo společně s ostatními určuje účel shromažďování a rozhoduje o tom, jak budou osobní údaje zpracovávány.

  Společnost je správcem osobních údajů.

  2. Jak shromažďujeme osobní údaje?

  Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás. To se provádí především prostřednictvím vyplněných formulářů, instalací aplikací, vzájemnou komunikací nebo prostřednictvím uzavřených dohod. Osobní údaje můžeme také získat od třetích stran, se které spolupracujeme, pokud jsou oprávněni k vašim osobním údajům přistupovat a zpracovávat je. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také z veřejně přístupných zdrojů a registrů, jakož i ze sociálních médií nebo jiných online platforem.

  3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Kontaktní a osobní údaje

  Zpracováváme vaše základní identifikační údaje, jako například vaše jméno a/nebo obchodní firma, adresa a DIČ nebo identifikační číslo. Můžeme také zpracovat vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, pokud nám byly poskytnuty. 

  Data protokolu

  Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naši aplikaci, naše servery mohou automaticky protokolovat standardní data, která poskytuje váš webový prohlížeč. To může zahrnovat adresu IP (Internet Protocol), typ a verzi prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.

  Fakturační údaje

  Můžeme také shromažďovat údaje týkající se fakturace, fakturační podmínky, přijaté platby (a našich zpracovatelů plateb a poskytovatelů) s fakturačními údaji.

  Informace z našeho vzájemného rozhovoru

  Můžeme také shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se vzájemné komunikace, jako jsou informace získané z e-mailů, telefonních hovorů, kontaktních formulářů nebo obsahu našich konverzací.

  Nastavení instalací a dat

  Shromažďujeme a zpracováváme instalační data a způsob nastavení, jako je datum instalace, nastavení osobních aplikací, klíč API, a to vše za účelem zlepšení našich služeb a aplikací a vašeho přístupu k nim.

  4. Právní základ a účely zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů, spravedlivě a transparentně. Shromažďujeme a zpracováváme informace o vás pouze tehdy, pokud pro takové zpracování máme právní základ.

  Právní základ závisí na službách, které používáte, a na způsobu, jakým je používáte. Vaše údaje shromažďujeme pouze v případě, že:

  • je nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy (například když vám poskytujeme služby, které jste od nás požadovali);
  • je to náš oprávněný zájem (který není pošramocený vašimi zájmy na ochraně údajů), jako je provádění výzkumu a vývoje, uvádění na trh a propagaci našich služeb a ochrana našich zákonných práv a zájmů;
  • s tím souhlasíte, za konkrétním účelem (například můžete udělit souhlas se zasíláním našeho newsletteru); nebo
  • vaše údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonnou povinnost.

  Pokud nám poskytnete souhlas s použitím vašich údajů pro konkrétní účel, máte právo kdykoli změnit názor (to však nebude mít vliv na žádné zpracování, které jsme již provedli).

  Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné. Zatímco tyto údaje uchováváme, chráníme je v komerčně přijatelných prostředcích, abychom zabránili jakékoli ztrátě nebo krádeži, stejně jako je chráníme před neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, použitím nebo úpravou. To znamená, že doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání nebyl 100% bezpečný a nemohl zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje uchovávat, protože nám to nařizuje zákon.

  5. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

  Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu smlouvy, poté po dobu následujících 3 let po ukončení smluvního vztahu, není-li stanoveno jinak.

  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhovění našim právním nárokům v soudním nebo podobném řízení a budou zpracovávány po dobu 15 let od ukončení smlouvy, což představuje nejdelší promlčecí lhůtu stanovenou zákonem. 

  Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě našich zákonných povinností vyplývajících z účetních, daňových a jiných zákonných předpisů, jsou uchovávány ve lhůtě stanovené v těchto předpisech.

  Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Rádi bychom vás však informovali, že v případě, že se rozhodnete svůj souhlas odvolat, může být nezbytné uchovat některé vaše údaje pro účely zachování souladu s našimi zákonnou povinností. Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být také uchováme, pokud nás k tomu opravňuje náš oprávněný zájem.

  Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje, pokud předplatné zrušíte nebo odinstalujete naši aplikaci. Údaje získané během instalace aplikace, jako je adresa URL   vašeho   obchodu, e-mailová adresa a vaše jméno a příjmení, můžeme stále uchovat pro účely zachování souladu s našimi právními povinnostmi.

  6. Cookies

  Soubory cookies používáme ke shromažďování informací o vás a vašich aktivitách na našich stránkách. Soubor cookies jsou malé soubory analyzující data, které naše webové stránky uloží do vašeho počítače a přistupuje k nim pokaždé, když naši webovou stránku navštívíte, abychom pochopili, jak používáte naše stránky. To nám pomáhá zlepšovat obsah na našich webových stránkách, který je založen na osobních preferencích, které jste zadali.

  Soubory cookies také používáme k zajištění lepšího uživatelského prostředí a přizpůsobeného obsahu. Kromě toho se soubory cookies používají pro marketingové účely, analýzu aktivity návštěvníka na webových stránkách nebo během komunikace s třetími stranami. Možnosti zpracování souborů cookies můžete nastavit prostřednictvím svého webového prohlížeče a můžete udělit souhlas se zpracováním marketingových souborů cookies prostřednictvím panelu cookies.

  Můžete se také rozhodnout používat naše webové stránky bez souborů cookie. V takovém případě nebudeme shromažďovat žádné informace o vás nebo o vaší aktivitě na webových stránkách. Kromě toho, pokud zakážete soubory cookies, webová stránka nebo aplikace se nemusí zobrazit správně.

  Shromážděné soubory cookies zpracovává Společnost nebo jiní zpracovatelé:

  • služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. Shromážděné soubory cookie jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti GoogleInc., které najdete zde;
  • chatovací aplikaci Intercom poskytuje společnost Intercom R&D Unlimited Company. Shromážděné soubory cookie jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Intercom R&D Unlimited, které najdete zde.

  Shromažďujeme tyto konkrétní typy souborů cookie:

  Typ Jméno Účel Vypršení

  Soubor cookie aplikace

  sessionid

  Používá se k přihlášení obchodníka do našich aplikací.

  2 týdny

  Soubor cookie aplikace

  utm_params

  Slouží ke sledování zdroje instalačního kanálu.

  90 dní

  Google Analytics

  _ga

  Analýza interakce uživatele s obsahem webových stránek.

  2 roky

  Google Analytics

  _gid

  Analýza interakce uživatele s obsahem webových stránek.

  24 hodin

  Google Analytics

  _gat_gtag

  Používá se k omezení rychlosti požadavků.

  1 minuta

  Chat interkomu

  intercom-id

  Jedinečný anonymní identifikátor.

  9 měsíců

  Chat interkomu

  interkomová relace

  Sledování otevřených relací.

  1 týden

   

  7. Zpřístupnění a předání osobních údajů třetím stranám

  Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

  • poskytovatelům služeb třetích stran (zpracovatelé údajů) za účelem umožnění jim poskytovat své služby, včetně (mimo jiné) poskytovatelů IT služeb, ukládání dat; poskytovatelé hostingu a serverů; poskytovatelé CRM; sítě pro ad; analytikům; protokolářům chyb; vymahačům dluhů; poskytovatelům údržby nebo řešení problémů; poskytovatelům marketingu nebo reklamy; profesionálním poradcům a provozovatelům platebních systémů; a
  • našim zaměstnancům, dodavatelům a/nebo spřízněným subjektům.

  Níže je uveden seznam zapojených zpracovatelů, kteří od nás mohou obdržet vaše osobní údaje:

  • Intercom R&D Unlimited Company – nástroj, který vám poskytne službu živého chatu a helpdesku; a
  • Heroku by Salesforce.com, inc. – nástroj používaný k hostování našich aplikací.

  Vaše údaje nepřenášíme do žádné mezinárodní organizace. Jsme však oprávněni předát některé vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) prostřednictvím některých subjektů, se které spolupracujeme. Tento převod se provádí pouze v případě, že je v souladu s podmínkami právních předpisů pro tento převod.  V takovém případě vás o takovém převodu budeme informovat současně nebo bude zveřejněním aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

  Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány v Evropské unii nebo tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran udržujeme zařízení. Poskytnutím vašich osobních údajů berete na vědomí, že údaje mohou být sděleny těmto zámořským třetím stranám.

  Zajistíme, aby veškeré předávání osobních údajůze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP bylo chráněno pomocí vhodných záruk, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných podnikových pravidel nebo jiných zákonem přijatých prostředků.

  Pokud přenášíme osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, berete na vědomí, že třetí strany v jiných jurisdikcích nemusí podléhat podobným zákonům oochraně údajů, které platí v naší jurisdikci. Existují rizika, pokud se jakákoli taková třetí strana zapojí do jakéhokoli jednání nebo praktiky, které by byly v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů v naší jurisdikci, což by mohlo znamenat, že nebudete moci usilovat o nápravu podle zákonů o ochraně osobních údajů naší jurisdikce.

  Informace o vašich právech

  1. Obecné informace

  Jsme si jisti, že zpracování všech osobních údajů je prováděno řádným a bezpečným způsobem. Práva, která vám byla v této části sdělit, můžete uplatnit u správce údajů zasláním e-mailu.  

  Informace týkající se vašich práv jsou poskytovány bezplatně, pokud žádost o informace není zjevně nepřiměřená nebo nedostatečná, zejména z důvodu opakující se povahy. V takovém případě jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k dodatečným administrativním nákladům na poskytnutí požadovaných informací.

  Poskytneme vám připomínky a případně informace o opatřeních, která byla přijata co nejdříve, nejpozději však do měsíce. Jsme oprávněni prodloužit lhůtu o dva měsíce v případě potřeby, s ohledem na složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení vás budeme informovat, včetně    důvodů pro takové prodloužení.

  Kromě těchto práv na ochranu osobních údajů máte následující práva:

  2. Právo být informován o zpracování vašich osobních údajů a právo na přístup

  Máte právo zažádat o informace ohledně toho, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo znovu zažádat o následující informace týkající se:

  • nás, jako správce údajů;
  • našich zástupců nebo komisařů pro ochranu osobních údajů;
  • účelu zpracování osobních údajů;
  • kategorií osobních údajů;
  • příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů;
  • výčtu vašich práv; a
  • možnosti zaslat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost pro nezákonné zpracování osobních údajů a automatizovaném rozhodování ohledně osobních údajů.

  Máte právo na to, aby vám byla poskytnuta kopie vašich zpracovávaných osobních údajů; právo na získání této kopie však nemůže narušovat práva a svobody jiných osob.

  Pokud máme v úmyslu použít osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly původně shromážděny, poskytneme vám další informace a informace o zamýšleném účelu před zahájením dalšího zpracování údajů.

  3. Informace od třetích stran

  Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí strana poskytující osobní údaje o někom jiném, zastupujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů.

  4. Právo na omezení

  Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Pokud jste nám jste již dříve souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor tím, že nás kontaktujte pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o zúžení nebo omezení toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám informace o tom, jak omezení ovlivňuje vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb.

  5. Právo na přenositelnost údajů

  Můžete si vyžádát podrobnosti o osobních údajích, které o vás máme. Můžete požádat o kopii osobních údajů, které o vás máme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní údaje přenesli na jinou třetí stranu.

  6. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud se použije jeden z následujících důvodů, například pokud již osobní údaje nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny. Osobní údaje vymažeme automaticky; ačkoliv můžete také požádat o vymazání údajů. V takovém případě bude vaše žádost přezkoumána individuálně a budete informováni o výsledku. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech můžeme být stále ze zákona povinni zpracovávat vaše osobní údaje.

  7. Právo na opravu

  Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás. Podnikneme přiměřené kroky k opravě všech informací, které jsou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

  8. Právo na nediskriminaci

  Pokud se rozhodnete uplatnit svá práva, jako je právo odmítnout nám poskytnout osobní údaje nebo právo požádat nás o výmaz vašich údajů, nemůžeme odmítnout poskytnout vám služby, účtovat vám různé ceny nebo vám poskytnout jinou úroveň našich služeb pouze kvůli tomu, že jste uplatnili svá práva. 

  9. Stížnosti

  Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů a přejete si podat stížnost, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů a poskytněte nám úplné podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme, podrobně popíšeme výsledek našeho vyšetřování a kroky, které je třeba podniknout k řešení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.

  Informace o automatizovaném individuálním rozhodování

  Automatizované rozhodování se týká rozhodnutí, které je přijato výhradně na základě automatizovaného zpracování vašich osobních údajů. To znamená zpracování například pomocí softwarových kódů nebo algoritmů, které nevyžadují žádný lidský zásah.

  Nebudeme dělat žádná rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní důsledky týkající se subjektu údajů, nebo které by mohlo podobně významně ovlivnit subjekt údajů.

  Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

  Podle našeho uvážení můžeme čas od času změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely současné přijatelné postupy. Podnikáme také přiměřené kroky, abychom uživatele o všech implementovaných změnách prostřednictvím našich webových stránek informovali. Vaše další používání těchto webových stránek po jakýchkoli změnách těchto zásad ochrany osobních údajů bude považováno za přijetí našich postupů v souvislosti s ochranou osobních údajů a osobními údaji.

  Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů provádíme významnou změnu, například změníme zákonný základ, na kterém hodláme zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás o opětovný souhlas s pozměněnými Zásady ochrany osobních údajů.

  Kontaktujte nás

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: dpo@digismoothie.com nebo prostřednictvím interkomu integrovaného do našich aplikací.

  Můžete nás také kontaktovat na naší poštovní adrese: Digismoothie s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, Česká republika.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. října 2021.

  Co hledáte?